Tietosuojakäytäntö

Web-sivuston käyttöehdot

1. Ehdot

Käyttämällä tätä verkkosivustoa sitoudut noudattamaan näitä verkkosivustojen käyttöehtoja, kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä ja hyväksy, että olet vastuussa sovellettavien paikallisten lakien noudattamisesta. Jos et ole samaa mieltä jonkin näistä termeistä, sinulla ei ole oikeutta käyttää tai käyttää tätä sivustoa. Tämän verkkosivuston sisältämät materiaalit on suojattu soveltuvalla tekijänoikeus- ja tavaramerkkioikeudella.

2. Käytä lisenssiä

Käyttöoikeus myönnetään tilapäisesti ladattavaksi yhden kopion materiaaleista (tiedot tai ohjelmistot) kaksijä.fi:n verkkosivustolla henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen väliaikaiseen katseluun. Tämä on lisenssin myöntäminen, ei nimikkeen siirto ja tämän käyttöoikeuden nojalla et voi:

 1. muokata tai kopioida aineistoa;
 2. käyttää materiaaleja mihin tahansa kaupalliseen tarkoitukseen tai mihin tahansa julkiseen näyttöön (kaupallinen tai ei-kaupallinen);
 3. yritä purkaa tai kääntää ohjelmistoa kaksikkalaisen.fi:n verkkosivustolta;
 4. poista tekijänoikeudet tai muut merkinnät materiaaleista; tai
 5. siirtää materiaalit toiselle henkilölle tai “peilata” materiaalit millä tahansa muulla palvelimella.

Tämä lisenssi irtisanotaan automaattisesti, jos olet rikkonut jotain näistä rajoituksista ja se voi irtisanoa kaksijä.fi milloin tahansa. Kun lopetat näiden materiaalien katselun tai tämän käyttöoikeuden lopettamisen jälkeen, sinun on tuhottava kaikki omistuksessa olevat ladatut materiaalit joko sähköisessä tai painetussa muodossa.

3. Vastuuvapauslauseke

Materiaalit kaksijä.fi:n kotisivuilla on “sellaisenaan”. kaksijä.fi ei anna minkäänlaisia ​​takuita, ilmaistuna tai epäsuorana, ja täten kieltää ja kieltää kaikki muut takuut, myös rajoituksetta, epäsuorat takuut tai ehtoja, jotka ovat kauppatavaraa, sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen tai teollis- tai tekijänoikeuksien loukkaamista tai muuta oikeuksien loukkaamista. Lisäksi kaksijä.fi ei takaa tai teke mitään esityksiä materiaalien käytön tarkkuudesta, todennäköisistä tuloksista tai luotettavuudesta sen Internet-sivustolla tai muulla tavoin liittyessään tällaisiin materiaaleihin tai mihin tahansa sivustoon linkitettyyn sivustoon.

4. Rajoitukset

Sitoumus ei ole missään tapauksessa vastuussa vahingoista (mukaan lukien rajoituksetta tietojen tai voiton menetykset tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot), jotka johtuvat materiaalin käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää kaksııısi. fi: n internetsivustolla, vaikka kaksikin.fi tai kaksijä.fi-valtuutettu edustaja on ilmoitettu suullisesti tai kirjallisesti tällaisen vahingon mahdollisuudesta. Koska jotkut lainkäyttöalueet eivät salli epäsuoran takuun rajoituksia tai vastuun rajoituksia välillisten tai satunnaisten vahinkojen varalta, nämä rajoitukset eivät välttämättä koske sinua.

5. Tarkistukset ja errata

Kaksijä.fi:n verkkosivuilla näkyviin materiaaleihin voi sisältyä teknisiä, typografisia tai valokuvausvirheitä. kaksijä.fi ei takaa, että mikään verkkosivustolla olevista materiaaleista on tarkkoja, täydellisiä tai ajankohtaisia. kaksijä.fi voi tehdä muutoksia verkkosivuillaan oleviin aineistoihin milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. kaksijä.fi ei kuitenkaan ole sitoutunut päivittämään aineistoa.

6. Linkit

kaksikkö.fi ei ole tarkastellut kaikkia Internet-sivustojensa sivustoja eikä ole vastuussa tällaisen linkitetyn sivuston sisällöstä. Linkkien sisällyttäminen ei merkitse sivuston kaksijä.fi:n hyväksymistä. Tällaisen linkitetyn WWW-sivuston käyttö on käyttäjän omalla vastuulla.

7. Sivuston käyttöehdot Muutokset

kaksijä.fi voi muuttaa verkkosivujensa käyttöehtoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Käyttämällä tätä verkkosivustoa sitoudut noudattamaan näiden käyttöehtojen nykyistä versiota.

8. Sovellettava laki

Kaikista kaksijä.fi:n verkkosivuihin liittyvistä vaatimuksista säädetään Suomen valtion lainsäädännöstä riippumatta lainvalintasäännöksistä.

Yleiset ehdot, jotka koskevat verkkosivuston käyttöä.

Tietosuojakäytäntö

Yksityisyytesi on meille erittäin tärkeä. Siksi olemme kehittäneet tämän käytännön, jotta voimme ymmärtää, miten keräämme, käytämme, kommunikoimme ja luovumme ja käytämme henkilökohtaisia ​​tietoja. Seuraavassa kuvataan tietosuojakäytäntömme.

 • Ennen henkilötietojen keräämistä tai henkilötietojen keräämishetkellä tunnistetaan tarkoitukset, joihin tietoja kerätään.
 • Keräämme ja käytämme henkilökohtaisia ​​tietoja pelkästään tavoitteemme täyttämiseksi meille ja muille yhteensopiville tarkoituksille, ellei me saada asianomaisen henkilön suostumusta tai lakisääteistä lakia.
 • Pidämme vain henkilötietoja niin kauan kuin ne ovat välttämättömiä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Keräämme henkilökohtaisia ​​tietoja laillisin ja oikeudenmukaisin keinoin ja tarvittaessa asianomaisen henkilön tietoon tai suostumukseen.
 • Henkilötietojen on oltava merkityksellisiä niiden käyttötarkoitusten kannalta, ja niiden on oltava täsmällisiä, täydellisiä ja ajantasaisia ​​siinä määrin kuin se on tarpeen kyseisten tarkoitusten kannalta.
 • Suojelemme henkilökohtaisia ​​tietojasi kohtuullisin suojauksin tappion tai varkauden varalta sekä luvattomalta käytöltä, paljastamisesta, kopioimisesta, käytöstä tai muuttamisesta.
 • Annamme asiakkaille helposti tietoa henkilötietojen hallintaa koskevista käytännöistämme ja käytännöistämme.

Olemme sitoutuneet toimimaan näiden periaatteiden mukaisesti sen varmistamiseksi, että henkilötietojen luottamuksellisuus suojataan ja ylläpidetään.