Elektroninen media

Muutos, minkä viestintä ja mediakanavat ovat viime vuosikymmeninä ja eteenkin aivan viimevuosina käyneet läpi on päätä huimaava. Isovanhempiemme aikana luettiin paikallislehtiä, kirjoitettiin kirjeitä, soitettiin satunnaisia puheluita ja kuunneltiin radiota. Ei siis ole ollenkaan ihme, jos televisiokanavien määrä, puhelimet, tabletit, internet kokonaisuudessaan ja sosiaalisen median sovellukset hämmentävät vanhempaa tai hieman nuorempaakin median käyttäjää.

Electronic media 1

Media kehittyy

Median käsite on vuosikymmenten aikana muuttunut merkittävästi. Ilmaisuvälineet ovat matkanvarrella muuttuneet kirjoiksi, elokuviksi ja viimeisimpänä globaaleiksi uutislähetyksiksi, joita kuka tahansa voi seurata, missä päin maailmaa tahansa.

evolution-of-media

Media sana on alkujaan peräisin latinankielisestä medium -sanasta, joka tarkoittaa moniselitteistä, neutraalia, yhteistä ja keskellä olevaa. Nykyisellään media sanalla tarkoitetaan erilaisia viestinnän, informaation ja viihteen välittämisen tapoja ja kanavia. Esimerkkeinä erilaisista medioista voidaan mainita esimerkiksi sanomalehdet, radio, televisio sekä uusimpana tulokkaana internet ja sen tarjoamat sosiaalisen median kanavat.

Elektronisella medialla tarkoitetaan mediaa, joka hyödyntää elektroniikkaa tarjoamansa sisällön käyttämiseksi. Elektroninen media hyödyntää mitä tahansa laitetta, joka tallentaa ja mahdollistaa elektronisen informaation jakamisen ja käytön. Elektronisen median käsite on ehkä helpompi ymmärtää sen vastakohdan kautta. Vastakohtana on nimittäin staattinen media eli printtimedia, joka tarkoittaa esimerkiksi aikakausi- ja sanomalehtiä, joiden lukemiseen ei vaadita elektronisia laitteita.

electronic devices media

Elektronisen median ensimmäinen muoto oli sähköinen lennätin, jota seurasivat puhelin, radio, televisio ja internet. Muita esimerkkejä ovat esimerkiksi neon- ja LED-valot sekä ääni- ja videonauhoitukset. Sähköistä mediaa voidaan hyödyntää monilla eri aloilla kuten, journalismissa, uutisissa, markkinoinnissa, koulutuksessa, tekniikassa, digitaalisessa taiteessa, virtuaalitodellisuudessa, viihdemaailmassa, kuljetuksessa ja sotilastarkoituksissa.

Monimuotoisuuden mahdollistaja

electronic devicesMedian tavoitteisiin on aina kuulunut laajan yleisön saavuttaminen. Viime vuosina yksi merkittävimmistä muutoksista on kuitenkin ollut median tavoittaman yleisömäärän huima kasvu. Internetin avulla on mahdollista jakaa ja lukea uutisia reaaliajassa lähes mistäpäin maailma tahansa. Aiemmin moni luki aamukahvin seurana paikallisuutisia, mutta nyt internetistä voi valita haluamansa mediakanavan ja perehtyä tiettyyn uutiseen tai tapahtumaan haluamallaan tarkkuudella.

Elektroninen media on myös mahdollistanut entistä laajemman osallistumisen ja vuorovaikutuksellisuuden. Perinteisesti mediaa pidetään yhden tahon viestinä monille kuulijoille, mutta nykyään sosiaalisen median ja elektronisten laitteiden mahdollistama viestintä on useampien käyttäjien kommunikaatiota kuulijoille. Kukapa olisi muutama vuosikymmen sitten uskonut, että voimme puhelimelle pelata perinteisiä kasinopelejä missä ja milloin vain. Media sanan alkuperäinen monimuotoisuutta tarkoittava merkitys siis toteutuu elektronisen median ansiosta entistä laajemmin.

Tulevaisuuden haasteet

Elektronisen median käyttö on edelleen kasvusuunnassa. Sen tarjoamien hyötyjen rinnalla on kuitenkin myös haasteita. Maailman muuttuvan luonteen osana on, että uutiset raportoidaan usein jo ennen kuin täysi totuus on tiedossa. Eteenkin nuorille on myös haasteellista käsittää, että elektronisen median kautta julkaistua sisältöä ei koskaan pääse pysyvästi poistamaa.

Monet ovat kuitenkin huolissaan kehityksen jo aikaansaamista haitoista ja eteenkin nuorten liiallisesta elektronisen median käytöstä. Nähtäväksi jää mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja miten elektronisen median käyttöä ja kriittistä lukemista voidaan kehittää.